Υπηρεσίες

Η LART σε συνεργασία με τους Cultural & Creative συνεργάτες της προωθεί τις πιο καινοτόμες και εναλλακτικές μορφές δημιουργικού τουρισμού (“Creative Tourism”), αλλάζοντας τα δεδομένα στην ζήτηση και προσφορά του δημιουργικού τουριστικού προϊόντος.
Χρησιμοποιώντας τη δυναμική και διαδραστική δικτυακή της πύλη www.lart-greece.com επιχειρεί να προσεγγίσει και να ικανοποιήσει τις επιθυμίες όλων εκείνων που αρέσκονται:

  • να καταναλώνουν πολιτιστικά και καλλιτεχνικά αγαθά ενός τόπου,
  • να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο,
  • να διασκεδάζουν με όλες τους τις αισθήσεις,
  • να διαχειρίζονται μόνοι τους τον τρόπο ψυχαγωγίας από έτοιμες επιλογές,
  • να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν με τους κατοίκους του τόπου επιλογής τους,

προσφέροντας οργανωμένα προγράμματα υψηλού ποιοτικού εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού περιεχομένου.

Επίσης, η LART επιχειρεί να ενισχύσει τις cultural & creative ομάδες ενός τόπου προσφέροντας συνεργασία χρησιμοποιώντας ως κίνητρα:

  • την εξωστρέφεια και ανάπτυξή τους,
  • την προώθηση των δημιουργικών προϊόντων/υπηρεσιών τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
  • την εξασφάλιση θέσεων εργασίας και απασχόλησης,
  • την ανάπτυξη ενός ισχυρού δικτύου, που θα επηρεάσει την πολιτική, τη στρατηγική, την προώθηση και την ανάπτυξη του τουρισμού και του κλάδου τους.