Φιλοσοφία

Επειδή…

«Ένας προορισμός δεν είναι ποτέ ένας τόπος, αλλά ο νέος τρόπος να βλέπεις τα πράγματα»
Henry Miller
και …
«Κάθε τέλειος ταξιδευτής πάντα δημιουργεί τη χώρα στην οποία ταξιδεύει»
Νίκου Καζαντζάκη

έχουμε την πεποίθηση ότι η LART, ως μια πηγή ανάδειξης καινοτόμων ιδεών μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στον «τέλειο ταξιδευτή» να συνεισφέρει στην αναζωογόνηση και διατήρηση, στην πρόοδο και στην εξέλιξη ενός ζωντανού πολιτισμού, του ελληνικού, μέσα από τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα.