Αποστολή

Η LART επιχειρεί να εκπαιδεύσει, να ενθαρρύνει και να δεσμεύσει τους επισκέπτες και συνεργάτες της, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά δημιουργικά και πολιτιστικά προγράμματα που σχεδιάζει και προωθεί, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός νέου και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος.

Το νέο τουριστικό προϊόντος (“creative product”), του οποίου ουσιαστικός παράγοντας για την ανάπτυξή του είναι η δημιουργικότητα, προκύπτει από την βιωματική και διαδραστική εξερεύνηση της πολιτιστικής και ιστορικής, άυλης και υλικής κληρονομιάς ενός τόπου, στην οποία οι επισκέπτες και οι κάτοικοι του τόπου λειτουργούν ως τα βασικά πρόσωπα της δράσης. Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία μιας νέας γνώσης, η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, η βίωση εμπειριών και αισθητικών συγκινήσεων, η αποκατάσταση και βελτιστοποίηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, η καλύτερη διανομή της τουριστικής δραστηριότητας μέσα στο χρόνο, η δημιουργία θέσεων εργασίας, το κέρδος και η ευημερία.